VTP AT Milovice, o.p.s.
Šámalova 60a
CZ - 602 00 Brno

info@vtpmilovice.eu

Pozvánky na semináře ICT
– ochrana kritických infrastruktur
a Manažer transferu technologií


V Centru transferu technologií a znalostí při Univerzitě Pardubice proběhnou odborné vzdělávací semináře zaměřené na problematiku ochrany kritických infrastruktur v oblasti informačních a komunikačních technologií a problematiku managementu transferu technologií. Těšit se tak můžeme na zajímavé prezentace věnující se aktuálním informacím z oboru i konkrétním zkušenostem z praxe. Semináře se budou konat v zasedací místnosti Centra a to v následujících termínech:

  • úterý 25. března 2014 od 9.00 hodin (ICT – ochrana kritických infrastruktur)
  • úterý 1. dubna 2014 od 9.00 hodin (ICT – ochrana kritických infrastruktur)
  • středa 26. března 2014 od 9.00 hodin (Manažer transferu technologií)
  • středa 2. dubna 2014 od 9.00 hodin (Manažer transferu technologií)

Srdečně Vás tímto jménem Centra pro výzkum, vývoj a inovace a partnerů projektu Czech ICT Alliance a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na tyto semináře zveme.


Pro registraci na semináře nás kontaktujte na adrese lukas.blazek@rrapk.cz nebo telefonicky na 466 053 921.


Semináře se konají v rámci realizace projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“, registr. číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/04.0040.


Pozvanka_ICT - ochrana kritických infrastruktur.pdf
Pozvanka_Manažer transferu technologií.pdf
 Vědeckotechnický park Milovice
zná svého zhotovitele


Práce budou zahájeny v březnu


7. 3. 2014 – Výstavbu vědeckotechnického parku Milovice zajistí SDRUŽENÍ VTP MILOVICE PROMINECON CZ – KOREX NETWORKS. Toto sdružení vyhrálo výběrové řízení, které v září vyhlásila obecně prospěšná společnost VTP AT Milovice, a v jehož rámci bude mimo jiné postaven aerodynamický tunel. Unikátní projekt má za cíl poskytnout zázemí pro komerční výzkumné aktivity a prostor pro spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem. Realizace začne ještě tento měsíc.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl v lednu stížnost společnosti Metrostav a.s. proti zadávacím podmínkám. SDRUŽENÍ VTP MILOVICE PROMINECON CZ – KOREX NETWORKS a VTP AT Milovice, o.p.s. tak mohou uzavřít smlouvu. „Nabídku SDRUŽENÍ VTP MILOVICE PROMINECON CZ – KOREX NETWORKS v rámci výběrového řízení posoudila odborná hodnoticí komise jako nejvýhodnější. Realizační práce na vědeckotechnickém parku začnou ještě v průběhu března, kolaudace je potom naplánovaná nejpozději na květen 2015,“ říká Ing. Ondřej Štefan, ředitel VTP AT Milovice, o.p.s.


VTP Milovice je plně vybavený vědeckotechnický park lokalizovaný ve středních Čechách. Nabízí komplexní služby pro realizaci vlastního výzkumu a vývoje, pronájem laboratorních, administrativních i testovacích ploch. Jedinečnost projektu tkví zejména v umístění unikátní technologie aerodynamického tunelu, v komplexní nabídce služeb, velmi dobré vybavenosti, kvalitě přístrojů a technologií. Na realizaci projektu poskytlo podporu Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu podnikání a inovace.


PDF verze
 


CVVI, a. s. je partnerem KIC InnoEnergy a REC

Partnerská výzkumná organizace CVVI, a. s. se v minulých měsících stala partnerem předních evropských institucí KIC InnoEnergy a Regional Environmental Center (REC), se kterými se společně podílí na rozvoji ekoinovací díky mezinárodní spolupráci.  Hlavním cílem je podpora nadějných magisterských a doktorských studentů v ČR, jejichž ambicí je vytváření ekoinovací, které budou mít pozitivní dopad na udržitelnost. Za tímto účelem nabízí CVVI, a. s. možnost studia na prestižní Master a PhD school KIC InnoEnergy.

Dokončuješ právě bakalářské studium na technické vysoké škole v ČR? Plánuješ pokračovat dále, ale rád/a bys své studium dodělala na prestižní zahraniční vysoké škole s možností praxe ve vybrané světové firmě? Anebo jsi čerstvým doktorandem s inovačním projektem v oblasti ekoenergetiky a rád bys svůj projekt posunul/a na mezinárodní úroveň? Pak právě pro tebe je určena nabídka Master a Phd School garantována firmou KIC InnoEnergy.

KIC InnoEnergy je výzkumná organizace, která působí zejména v Evropě. Od roku 2010 nabízí magistrům a čerstvým doktorandům studijní programy k rozšiřování praktických a teoretických dovedností v oblasti ekoenergetiky a ekoinovací. KIC má celkem 27 partnerů, kteří se podílejí na výuce a praxi KIC studentů. Jedná se jak o přední technické vysoké školy, tak ale také výzkumná pracoviště a podniky.                                                                                                                                                                                                                                  15.9.2013 - Od čtvrtka 12.prosince do 14.prosince organizujeme medzinárodní konferenci FUNTEC - startup camp and conference
 
3.9.2013 - CVVI organizujeme v Brne první část konference Technology Cup Fun and Innovation Conference - FUNTEC
 
24.7.2013 - Výběrové řízení na dodavatele stavby VTP Milovice zahájeno
 
Dne 24.7.2013 bylo uveřejněno výběrové řízení „Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu“. Předmětem veřejné zakázky je výstavba výzkumného pracoviště Vědeckotechnického parku Milovice, administrativně laboratorního objektu, jehož součástí je i aerodynamický tunel.
Bližší informace o zakázce je možné získat na profilu zadavatele, či věstníku veřejných zakázek.
 
 
 
23.7.2013 - Vzdělávejte se s námi!
 
 
Chcete se vzdělávat? Získávat zkušenosti a dovednosti? Více informací zde.
 
 
3.7.2013 - Vzdělávací kurz: Pedagogické minimum
 
 
Potřebujete si rozšířit obzory? Máte chuť zkusit něco nového? Připravili jsme si pro Vás vzdělávací kurz Pedagogického minima. Pedagogické minimum je určeno pro odborníky v praxi, kteří by měli předávat své zkušenosti a znalosti novým kolegům, nebo studentům. Tento kurz vede PhDr. Soňa Svobodová, známá a zkušená lektorka. Kurz bude v pěti osmihodinových blocích. Kapacita je omezená, pokud máte chuť se vzdělávat, neváhejte nás kontaktovat. První kurz se uskuteční 22. – 23. 8. 2013. 
 
 
 
21.6.2013 - Zhodnocení Dne s potenciálními dodavateli
 
   
Dne 20. 6. 2013 společnost VTP AT Milovice pořádala akci s názvem „Den s potenciálními dodavateli“, kde měli zájemci o zakázku na stavební práce příležitost získat více informací o projektu VTP Milovice a jeho budoucím účelu. Akce probíhala v prostorách ČVUT v Praze a zúčastnili se jí zástupci 13 firem, potenciálních dodavatelů z řad významných stavebních, strojírenských i technologických subjektů. Celou zprávu najdete zde.   
 
 
 
 
 
 

News

16.4.2014 – Práce na stavbě VTP Milovice zahájeny

          V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.
dddhhh2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.ccc
Stavba vědeckotechnického parku Milovice byla zahájena zemními pracemi. V současné době na pozemku probíhají pomocí těžké techniky hrubé terénní úpravy sloužící jako příprava pro stavbu základů celého komplexu. Tyto práce potrvají dle harmonogramu zhruba měsíc a vzhledem k historii pozemku (bývalý vojenský prostor) jsou zhotovitelem realizovány pod odborným pyrotechnickým dohledem.


9.4.2014 –VTP Milovice se zúčastnil návštěvy dynamické zkušebny Škoda auto

          V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.
dddhhh2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.ccc
Ve vzdělávacím centru Škoda auto v Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.


13.3.2014 - V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře zaměřené na problematiku informačních a komunikačních technologií - ochranu kritických infrastruktur a problematiku managementu transferu technologií. Pozvánky na akce a více informací je uvedeno zde.

Vědeckotechnický park Milovice
zná svého zhotovitele

7. 3. 2014 – Výstavbu vědeckotechnického parku Milovice zajistí SDRUŽENÍ VTP MILOVICE PROMINECON CZ – KOREX NETWORKS. Toto sdružení vyhrálo výběrové řízení, které v září vyhlásila obecně prospěšná společnost VTP AT Milovice, a v jehož rámci bude mimo jiné postaven aerodynamický tunel. Unikátní projekt má za cíl poskytnout zázemí pro komerční výzkumné aktivity a prostor pro spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem. Realizace začne ještě tento měsíc.
Více zde

          6.1.2014 - Dokončuješ právě bakalářské studium na technické vysoké škole v ČR? Plánuješ pokračovat dále, ale rád/a bys své studium dodělala na prestižní zahraniční vysoké škole s možností praxe ve vybrané světové firmě? Anebo jsi čerstvým doktorandem s inovačním projektem v oblasti ekoenergetiky a rád bys svůj projekt posunul/a na mezinárodní úroveň? Pak právě pro tebe je určena nabídka Master a Phd School garantována firmou KIC InnoEnergy. Více zde.