Vědeckotechnický park

 

 
 
  Vědeckotechnický park Milovice poskytuje zázemí pro komerční výzkumné aktivity a prostor pro spolupráci mezi vědeckým a   podnikatelským sektorem.   

Stěžejní oblastí zájmu VTP Milovice je zejména výzkum a vývoj v oblasti strojírenství (především automobilový průmysl) a udržitelné energetiky (s důrazem na úspory a efektivní využívání energií).


Cílem projektu je vybudování kompletní infrastruktury vědeckotechnického parku včetně špičkových laboratoří za účelem podpory a rozvoje malého a středního inovačního podnikání zejména v oblastech aerodynamiky, termodynamiky, snižování energetické náročnosti a efektivnějšího využívání energií, elektromobility, regulačních systémů, komunikačních sítí a dopravní telematiky.


V rámci projektu bude zajištěn provoz vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií. Součástí projektu je také vzdělávací sekce, jejímž odborným garantem je ČVUT v Praze.


Termín dokončení realizace projektu 30. 6. 2015.


VTP Milovice je členem Společnosti vědeckotechnických parků v České republice.

 


News

16.4.2014 – Práce na stavbě VTP Milovice zahájeny

          V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.
dddhhh2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.ccc
Stavba vědeckotechnického parku Milovice byla zahájena zemními pracemi. V současné době na pozemku probíhají pomocí těžké techniky hrubé terénní úpravy sloužící jako příprava pro stavbu základů celého komplexu. Tyto práce potrvají dle harmonogramu zhruba měsíc a vzhledem k historii pozemku (bývalý vojenský prostor) jsou zhotovitelem realizovány pod odborným pyrotechnickým dohledem.


9.4.2014 –VTP Milovice se zúčastnil návštěvy dynamické zkušebny Škoda auto

          V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.
dddhhh2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.ccc
Ve vzdělávacím centru Škoda auto v Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.


13.3.2014 - V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře zaměřené na problematiku informačních a komunikačních technologií - ochranu kritických infrastruktur a problematiku managementu transferu technologií. Pozvánky na akce a více informací je uvedeno zde.

Vědeckotechnický park Milovice
zná svého zhotovitele

7. 3. 2014 – Výstavbu vědeckotechnického parku Milovice zajistí SDRUŽENÍ VTP MILOVICE PROMINECON CZ – KOREX NETWORKS. Toto sdružení vyhrálo výběrové řízení, které v září vyhlásila obecně prospěšná společnost VTP AT Milovice, a v jehož rámci bude mimo jiné postaven aerodynamický tunel. Unikátní projekt má za cíl poskytnout zázemí pro komerční výzkumné aktivity a prostor pro spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem. Realizace začne ještě tento měsíc.
Více zde

          6.1.2014 - Dokončuješ právě bakalářské studium na technické vysoké škole v ČR? Plánuješ pokračovat dále, ale rád/a bys své studium dodělala na prestižní zahraniční vysoké škole s možností praxe ve vybrané světové firmě? Anebo jsi čerstvým doktorandem s inovačním projektem v oblasti ekoenergetiky a rád bys svůj projekt posunul/a na mezinárodní úroveň? Pak právě pro tebe je určena nabídka Master a Phd School garantována firmou KIC InnoEnergy. Více zde.